เนื้อหา

                                      ตารางเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค 1 ปีการศึกษา  2559 

 

 

วัน/เวลา         

 

 

07.30- 09.20 น.

 

09.30-11.30 น.

 

09.30-12.30 น.

 

13.30-15.30 น.

 

13.30-16.30 น.

 

จันทร์

 

 

       <------------------->

 

BIT4600(LEC.) ผศ.ดร.วราพร ห้อง 204

 

BIT3103 (LEC.) อ.ดร.สัญญา ห้อง 207

 BIT4908 (LAB) STAFF ห้อง 203      

    

 

BIT4504(LEC.) อ.ดร.สัญญา ห้อง 204

 

 

BIT4600(LAB.) ผศ.ดร.วราพร ห้อง 201

 

อังคาร

 

BIT3100(LEC.)

อ.รุ่งทิพย์ ห้อง 207

 

BIT3701 (LEC.) รศ.ดร.นวลฉวี ห้อง 204

BIT4405 (LEC.) อ.ดร.ธรณ์ธันย์ ห้อง 203

 

BIT3100(LAB.) อ.รุ่งทิพย์ ห้อง 201

BIT4201 (LEC.) รศ.อรไท ห้อง 207

BIT4908 (LAB.) STAFF ห้อง 203

 

 

 

<--------------------->

 

 

 

BIT3104 (LAB.) อ.ดร.สัญญา ห้อง 201

BIT3701 (LAB.) รศ.ดร.นวลฉวี ห้อง 205

BIT4405 (LAB.) อ.ดร.ธรณ์ธันย์ ห้อง 203

BIT4908 (LAB.) STAFF ห้อง 203

 

พุธ

 

 

 

<------------------>

 

BIT4607 (LEC.) ผศ.ดร.วราพร ห้อง 204

 

BIT3101 (LEC.) STAFF ห้อง 207

BIT4908 (LAB.) STAFF ห้อง 203

 

 

 

<--------------------->

 

 

 

BIT3201 (LEC.) รศ.อรไท ห้อง 204

BIT4607 (LAB.) ผศ.ดร.วราพร ห้อง 201

BIT4908 (LAB.) STAFF ห้อง 203

 

พฤหัส

 

 

<------------------>

 

BIT3601 (LEC.) อ.รุ่งทิพย์ ห้อง 207

BIT4404 (LEC.) อ.ดร.สัญญา ห้อง203

BIT4609 (LEC.) อ.ดร.ธนาสาร ห้อง 204

 

BIT4908 (LAB.) STAFF ห้อง 203

 

 

 

BIT3601 (LAB.)

อ.รุ่งทิพย์ ห้อง 205

BIT4500(LEC.)

อ.ดร.ธรณ์ธันย์ ห้อง207

 

 

 

BIT4404 (LAB.) อ.ดร.สัญญา ห้อง 203

BIT4609 (LAB.) อ.ดร.ธนาสาร ห้อง 201

BIT4908 (LAB.) STAFF ห้อง 203

 

ศุกร์

 

 

<-------------------->

 

BIT3105 (LEC.) ผศ.ดร.วราพร ห้อง 204

 

BIT4908 (LAB.) STAFF ห้อง 203

 

 

 

<---------------------->

 

 

BIT3301 (LEC.) รศ.ดร.นวลฉวี ห้อง 207

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงานสาขา

alumni  

Visitors Counter

97569
TodayToday12
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week39
This_MonthThis_Month719
All_DaysAll_Days97569Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.