เนื้อหา

          ตารางแสดงกระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

 

วิชา

 

รายชื่อกระบวนวิชา

 

วัน-เวลาเรียน

 

ห้องเรียน

 

อาจารย์ผู้สอน

 

วัน/เวลาสอบ

 

BIT2003

 

INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY   LEC.

 

M 13.30-16.00

 

KMB 204

 

 ดร.ธนาสาร

 

คณะจัดสอบ

BIT3100

 

GENETICS IN BIOTECHNOLOGY             LEC.

                                                         LEB.

M 13.30-15.20

M 15.30-18.00

KMB207 

KMB201   

 อ.รุ่งทิพย์

คณะจัดสอบ

BIT3102

 

BIOTECHNOLOGY 2                              LEC.

 

M 09.30-12.00

 

KMB 207

 

 ดร.สัญญา

 ดร.วราพร

 ดร.ธรณ์ธันย์

คณะจัดสอบ

BIT3103

 

BIOCHEMISTRY AND TECHNOLOGY       LEC.

 

F 13.30-16.30

 

KMB 207

 

 ดร.สัญญา

 

คณะจัดสอบ

 

BIT3104

 

BIOCHEMISTRY AND TECHNOLOGY      LEB.

 LABORATORY                      

TU 13.30-16.30

 

KMB 201

 

 ดร.สัญญา

 

คณะจัดสอบ

 

BIT3201

 

INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT   LEC

 

W 13.30-16.00

 

KMB 207

 

 ดร.อรไท

 

คณะจัดสอบ

 

 BIT3303

 

INTRODUCTION TOGENETIC               LEC.

 

TU 09.30-12.00

 

KMB 204

 

 ดร.นวลฉวี

 

 คณะจัดสอบ

 

 BIT3601

 

 PLANT TISSUE AND CELL CULTURE     LEC.

TECHNOLOGY                                     LEB.

F 09.30-12.00

F 13.30-16.00

KMB 207

KMB 203

 ดร.วราพร

 

 

 คณะจัดสอบ

 

 BIT4201

 

 BIOCHEMICAL ENGINEERING       

  LEC.

 

M 09.30-12.00

 

 KMB 204

 

 ดร.อรไท

คณะจัดสอบ

 

 BIT4206

 

RESEARCH METHODOLOGY IN    LEC.  

BIOTECHNOLOGY

TH 13.30-16.00

 

  KMB 204

 

 ดร.วราพร

 

คณะจัดสอบ

 

BIT4209

RESEARCH METHODOLOGY IN     LEC.

BIOTECHNOLOGY

TH 13.30-16.00

 

KMB 204

 

ดร.วราพร

 

คณะจัดสอบ

 

 BIT4404

 

 BIODEGRADATION AND            LEC.

BIODETERIORATION                  LEB.

 

TH 09.30-11.20

TH 13.30-16.30

 KMB 201

 KMB 201

 ดร.สัญญา 

 ดร.สัญญา

 คณะจัดสอบ

 

 BIT4405

 

 RESOURCES AND                      LEC.

WASTE UTILIZATION                 LEB.

 

 TU 09.30-12.00

 TU 13.30-16.30

 KMB 208

 KMB 208

  ดร.ธรณ์ธันย์ 

  ดร.ธรณ์ธันย์

 คณะจัดสอบ

 

 BIT4500

 

 INDUSTRIAL                            LEC.

BIOTECHNOLOGY 

 TH13.30-15.20

 

 KMB 207

 

 ดร.ธรณ์ธันย์

 

 คณะจัดสอบ

 

 BIT4504

 

 ANTIBIOTIC TECHNOLOGY

      LEC.

 TU 09.30-12.00

 

 KMB 201

 

 ดร.สัญญา

 

 คณะจัดสอบ

 

 BIT4505

 

 IMMOBILIZED                       LEC.

BIOCATALYSTS                     LEB.

 W 11.30-13.20

 W 13.30-16.30

 KMB 201

 KMB 201

 ดร.สัญญา

 

 คณะจัดสอบ

 

 BIT4600

 

 PLANT PROTOPLAST             LEC.

TECHNOLOGY                         LEB

 W 09.30-12.00

 W 13.30 -16.30

 KMB 204

 KMB 203

 ดร.วราพร

 

 คณะจัดสอบ

 

 BIT4603

 

 PLANT HORMONES                LEC.

AND RELATED SUBSTANCES

 TU 13.30-15.30

 

 KMB 207

 

 ดร.ธนาสาร

 

 คณะจัดสอบ

 

 BIT4606

 

 PLANT IMPROVEMENT          LEC.

TECHNOLOGY

 TH 09.30 -11.20

 

 KMB 204

 

 ดร.วราพร

 

 คณะจัดสอบ

 

BIT4607

 

PLANT PRESERVATION       LEC.

TECHNOLOGY                    LEB.

TH 09.30-1120

 

KMB204

 

ดร.วราพร

 

 คณะจัดสอบ

 

BIT4609

 

PLANT MICROBE               LEC.

INTERACTION                   LEB.

TH 09.30-11.20

TH 13.30-16.30

 KMB 207

 KMB203

 ดร.ธนาสาร

 ดร.ธนาสาร

 คณะจัดสอบ

 คณะจัดสอบ

BIT4900

 

SEMINAR                         LEC.

 

F 13.30-15.20

 

KMB201

 

 ดร.อรไท

 

คณะจัดสอบ

 

ผู้ประสานงานสาขา

alumni  

Visitors Counter

97567
TodayToday10
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week37
This_MonthThis_Month717
All_DaysAll_Days97567Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.