ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นสาขาวิชา เมื่อ พ.ศ. 2536 ได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 19 ปีแล้ว ผลิตบัณฑิตไปแล้วประมาณ 14 รุ่น มีการปรับปรุงหลักสูตรย่อยไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2542 และ โดยหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับหลักสูตรของทางคณะวิทยาศาสตร์ และได้มีการลดจำนวนหน่วยกิต และปรับกระบวนวิชาให้ทันกับความเจริญทางวิชาการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางสาขาวิชาฯ ยังได้ดำเนินการร่างหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อให้ได้มาตรฐานและนำมาใช้ในปีการศึกษา 2555 นี้  

 

 

 

ผู้ประสานงานสาขา

alumni  

Visitors Counter

97566
TodayToday9
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week36
This_MonthThis_Month716
All_DaysAll_Days97566Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.